MZHUT publikon 86 rastet që përfitojnë nga programi i kredive të lehtësuar me 3% interes

Programi i kreditimit të lehtësuar me 0% interes për qytetarët që banojnë në banesa ish-pronë e subjekteve të shpronësuara do të vazhdojë pa asnjë ndërprerje....Read more...

KËRKESA PËR NJOFTIM QË DUHET TË DEPOZITOJNË PRONARËT PRANË EKB-VE RESPEKTIVE SIPAS NJOFTIMIT


Kërkesë për Njoftim
  • Drejtuar: Entit Kombetar Të Banesave
  • Drejtorisë Qëndore / Drejtorisë Rajonale /
  • Degës Rajonale .................
  • Data e paraqitjes së kërkesës ..../..../2012
  • Subjekti pronar:..... Personi me prokurë që paraqet ...Read more...

NJOFTIM - ADRESAT RAJONALE


Ky njoftim behet per t’iu ardhur ne ndihme te gjithe qytetareve qe kerkojne sherbimin e administrates se Entit Kombetar te Banesave. Drejtoria e Pergjithshme TIRANE Rruga ”Sulejman Delvina” prane hotel “Diplomat”...Read more...

KM-Cministria-zhvillimit-urban-turizmit4MF-C