Shqiperia Jo Duhani Logo me dore  

 

LISTAT E QYTETAREVE TE PASTREHE NE ISH PRONE PRIVATE, TE DERGUAR PRANE BKT PER TE PERFITUAR KREDI ME INTERES 0%.

 • PDF

Në përputhje me Aktin Normativ Nr 3 date 01.08.2012 për lirimin e banesave të ish-pronarëve, Enti Kombëtar i Banesave, dorëzoi pranë Bankës Kombëtare Tregtare listën e të gjithë personave që banojnë në shtëpitë e ish-pronarëve dhe që përfitojnë kredi me interes 0 % (zero) për një afat deri në 30 vjet për të zgjidhur problemin e strehimit të tyre dhe për të liruar ambientet ku banojnë aktualisht.

Nga ky moment, të gjithë personat që gëzojnë statusin e të pastrehut dhe që banojnë në shtëpi të ish-pronarëve, duhet të aplikojnë pranë kësaj banke, për të përfituar kredinë për strehim.

Në përputhje me Aktin Normativ Nr 3 date 01.08.2012, ata duhet që brenda datës 1 nëntor 2012, të përfundojnë procedurat e kredisë, të zgjidhin përfundimisht problemin e strehimit dhe të lirojnë banesat e ish- pronarëve.

Ftojmë të gjithë pronarët që ende nuk disponojnë pronën e tyre që të mbikqyrin këtë proces dhe, nëse brenda datës 1 nëntor 2012, shtëpitë e tyre nuk janë liruar, të bëjnë njoftimin përkatës pranë Entit Kombëtar të Banesave që, në përputhje me autorizimin që Akti Normativ i jep këtij institucioni (EKB), të bëjë verifikimin respektiv dhe t’i drejtohet gjykatës për lëshimin e Urdhërit të Ekzekutimit për lirimin e banesës.

Lista e personave që banojnë në shtëpitë e ish – pronarëve do publikohet në faqen zyrtare të MPPT-së dhe Entit Kombëtar të Banesave.

Më poshtë po japim listat e familjeve të ndara sipas rretheve, me statusin ish prone private, që do të trajtohen me kredi për strehim, bazuar në Aktin Normativ Nr 3 datë 01/08/2012:

VLORE.pdf TIRANE.pdf POGRADEC.pdf BILISHT.pdf
KORCE.pdf KAVAJE.pdf SHIJAK.pdf DURRES.pdf
GJIROKASTER.pdf DELVINE.pdf SARANDE.pdf PERMET.pdf
FIER.pdf ROSKOVEC.pdf BALLSH.pdf SHKODER.pdf
ELBASAN.pdf PEQIN.pdf LIBRAZHD.pdf PESHKOPI.pdf
RRESHEN.pdf KUCOVE.pdf COROVODE.pdf BERAT.pdfTe gjithe qytetaret qe jane pese e ketyre listave te paraqiten prane zyrave te Entit Kombetar te Banesave pe rte plotesuar dokumentacionin e meposhtem:

 • Çertifikate te gjendjes familjare, te vitit 1992 dhe aktuale,
 • Vertetim negativ nga Z.R.P.P-ja qe ne emer te kryefamiljarit dhe antareve te tjere te familjes ( te çertifikates se 1992 ) nuk figuron prone e regjistruar apo ne proçes rregjistrimi,
 • Vertetim qe asnje anetar i familjes te mos jete subjekt i tatimit mbi vleren e shtuar.
 • Vertetim i statusit te te pastrehut ne ish prone private.
 • Adresen e baneses dhe emrin e pronarit

Nderkohe qe qytetaret e tjere, te cilet nuk jane ne listat e miratuara me VKB( ne listat e mesiperme), perveç dokumentacionit te mesiperm duhet te paraqesin prane EKB-se edhe:

 • Kontraten e qerase me ish Komunalen e Banesave,/ose/ Autorizimin apo Vendim te leshuar nga Ish Komiteti Ekzekutiv (origjinale ose te noterizuara).

dhe

 • Dokument te leshuar nga ish N.K. Banesave per kalim prone ne favor te pronareve ;/ose/ Vendim i kthimit te prones nga Komisioni i Kthimit te Pronave, pronarit te ligjshem;/ose/ Vendim Gjykate per kthim prone pronarit te ligjshem (origjinale ose te noterizuara).

  GJITHASHTU ME POSHTE PO JAPIM DHE LISTAT E FAMILJEVE TE DERGUARA NE BKT NGA FILLIMI I KETIJ PROCESI KORRIK 2009 DERI NE DATEN 01.11.2013.

  TIRANE.xls VLORE.xls SHKODER.xls POGRADEC.xls
  KORCE.xls LIBOHOVE PERMET GJIROKASTER
  DELVINE SARANDE KELCYRE FIER
  ROSKOVEC LIBRAZHD ELBASAN PEQIN
  SHIJAK KAVAJE DURRES PESHKOPI
  RRESHEN BURREL URA-VAJGURORE KUCOVE
  BERAT POLICAN KRUJE BALLSH
  COROVODE HIMARE

   

  LISTA E EMRAVE TE QYTETAREVE TE DERGUAR NE BKT NGA PAS 01.11.2012 DERI 01.11.2013

  KM-Cministria-zhvillimit-urban-turizmit4MF-C